Print Download

 

Membres du CA

Conseil d'Administration

 

 

Kaisheng LIU PhD.Président

Qunkai LIUSecrétaire général

Xin ZHAO, Trésorière

Yonggang LIU PhD.Vice-Président

Tianlun LI PhD.Vice-Président

Hu RANBureau Juridique

Thierno AW PhD.Adjoint du Président

Jean-Baptiste YAGUIYANAdj. du Président

Shengle PAN PhD.Transport

Dou DOUEnergie

Qijie ZHANG PhD.Environnement

Cédric THOMAS,  Arch. et Urbanisme

Jian TANGBTP & Génie civil

Xun ZHANG  PhD.Smart City

Lina PANG, Tracy WANGCommunication

Kim-Heng YINResp. Informatique


 • Conseillers Supérieurs
  M. J. F. JANIN, M. NI Jincheng, Mme. HUANG Ping Prof. PAN Haixiao
 • Conseiller juridique
  L.P.A (Lefèvre Pelletier & associés)
 • Conseillère en relation internationale
  Yawei ZENG
 • Beijing

          Ziang LI

 • Shanghai
  Yanhua WANG, Xiang TU
 • Wuhan
  Lin GUO, Yang KE,Wenjun ZHAO
 • Chongqing
  Cong CHEN
 • Sichuan
  Xiang WANGWenmu TIAN
 • Shenyang

         Joshua BERGER 

 • Guangdong HK
  Yu TIAN, Kejie XU
GUESTBOOK